top of page

3K platforma je funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu v DMO Brněnsko

3 K platforma je realizována v podobě:

- jednání výkonného výboru ( celkem 5 členů, setkání  5 - 6 x do roka ) - více info, přesné termíny a další podrobnosti  v zápisech níže a na emailu manager@destinace-brnensko.cz

- setkání valné hromady (  50 a více členů, setkání 2 x do roka ) - více info, přesné termíny a další podrobnosti v zápisech níže a na manager@destinace-brnensko

- setkání produktové rady CCRJM ( setkání min 2 x do roka v rámci CCRJM) - více info zde

- setkání produktu Mucha team ( 4 členové, setkání 2 x do roka)

- setkání aktéru projektu 1805.cz ( min 10 členů, setkání 1 x do roka) - více info zde

- setkání pracovního týmu expertů ( 5 členů, setkání 1 x do roka)- více info zde

- setkání v rámci vzdělávacích aktivit a kurzů ( členové DMO, min 2 x do roka) - více info zde

- setkání v rámci Pracovní skupiny pro cestovní ruch při RSK JMK ( 2  x do roka) - více info zde

Termíny pro rok 2023:

Výkonný výbor: 2. 2. 2023,  3. 5. 2023, 16. 5. 2023, 12. 10. 2023

Marketingová rada: 26. 4. 2023, 6. 6. 2023

Výpis členů, partnerů a týmu expertu zde

Konkrétní aktivity v rámci 3 K platformy:

- komunikace se členy a partnery / tvorba produktů / vzdělávání / koordinace projektů / koordinace marketingu / příprava společných aktivit / komunikace s IC / komunikace s podnikateli / společná tvorba strategie / společné press tripy a fun tripy

KOMUNIKACE - KOORDINACE - KOOPERACE
bottom of page