top of page
POJĎTE DO TOHO S NÁMI

JSOU DVĚ CESTY

  1. STÁT SE ČLENEM: Města, obce a jejich sdružení většinou mají své pracovníky pro cestovní ruch, provozují infocentra, muzea či galerie, spravují veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu, jako jsou cyklostezky nebo značení. Jako členové destinační společnosti tak mají nejenom možnost podílet se na jejím řízení, ale zejména mají přímý přístup k informacím z jednání odborných orgánů destinace. Ty členům poslouží k lepšímu plánování a propojování vlastních aktivity s aktivitami destinace. A lepší synergie přináší více muziky za méně peněz i vyšší výkon cestovního ruchu obecně.  

  2. STÁT SE PARTNEREM: Samotný cestovní ruch, jeho produkty, obsluhují komerční subjekty. Mívají méně času na jednání v odborných orgánech destinace, o to více se věnují svému prvořadému úkolu a zájmu - dělat byznys. Bez něj cestovní ruch nemůže fungovat. Proto jako každá destinace, i ta naše, potřebuje profesionální komerční partnery projektů a produktů destinace. Partneři jako jediní mohou z projektů a produktů destinace přímo benefitovat.  

Důležité: Destinační společnost ze zásady nemůže propagovat služby subjektů, kteří nejsou členy nebo oficiálními komerčními partnery destinace.

STAŇTE SE ČLENY
  • Členem spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel (ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku), která se svou činností podílí na rozvoji cestovního ruchu destinace a ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku.

  • Člen nemá povinnost zapojit se do realizace konkrétních projektů. Pokud má zájem z projektů přímo benefitovat, stává se automaticky komerčním partnerem a vztahují se na něj podmínky uvedené níže.  

  • Kdo spolek řídí teď? Klikněte ZDE

  • Platné stanovy najdete ZDE

  • Infoleták si stáhněte ZDE 

  • Členské příspěvky slouží k financování společných potřeb organizace:

- města, obce, svazky obcí 1 Kč/obyvatele/rok, minimálně 5 000 Kč/rok

- nevládní a příspěvkové organizace 5 000 Kč/rok

- podnikatelské subjekty s 0 - 2 zaměstnanci 3000 Kč/rok, s 3 - 10 zaměstnanci 5 000 Kč/rok, s 11 - 49 zaměstnanci 10 000 Kč/rok, nad 50 zaměstnanců 20 000 Kč/rok  

Partner
BENEFITUJTE JAKO KOMERČNÍ PARTNEŘI
  • Partnerem projektů destinace se může stát ten, která nemá zájem podílet se na řízení organizace, ale má zájem z konkrétních aktivit a produktů destinace benefitovat - typicky restaurace, hotely, cestovní kanceláře, prodejny suvenýrů apod.

  • Finanční příspěvky partnerů neslouží k financování společných potřeb organizace, ale k realizaci konkrétních produktů či aktivit, například k tisku materiálů, k pořízení fotografií potřebných pro produkt, realizaci promo kampaní konkrétních produktů a pod. Výše projektových příspěvků není dána fixně, ale je určována vždy před zahájením konkrétního projektu, do nějž se partneři zapojují. 

  

bottom of page