SPOJTE SE S NÁMI

Tel. 603 837 063

KONTAKT PRO MÉDIA

Veronika Slámová

kontakt pro média, tel. +420 725 977 802

Please reload

VÝKONNÝ VÝBOR

Michal Burian

předseda, tel. +420 603 837 063

predseda@destinace-brnensko.cz

Jana Janulíková

členka výkonného výboru

ředitelka TIC Brno

Eva Oubělická

členka výkonného výboru

ředitelka zámku Slavkov

Pavel Pichler

člen výkonného výboru

Travelbakers, z.s.

Jan Veškrna

člen výkonného výboru

ředitel KIC Rosice

Lukáš Volánek

člen výkonného výboru

místostarosta města Rosice

Please reload

DESTINACE BRNĚNSKO - ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE
  • Název: Brněnsko, z.s.

  • Právní forma: zapsaný spolek, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 23318

  • Sídlo: Železné 112, 666 01 Tišnov

  • IČ: 06449867

  • DPH: neplátce

  • Účet: 2001325236/2010