• Na počátku roku 2017 iniciovali statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava na pracovních jednáních vznik destinační organizace/spolku pro oblast Brno a okolí. Provedením nezbytných kroků byl účastníky pověřen Ing. Michal Burian, Ph.D.  V září 2017 byl spolek zaregistrován, v listopadu mu byla udělena certifikace Centrály cestovního ruchu jižní Morava. 

  • Účelem spolku je přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci v souladu se strategickými záměry Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a tím k ekonomickému rozvoji dané destinace a Jihomoravského kraje.

  • Oblast, na niž se svou činností spolek soustředí, je definována v mapce růžovou barvou. Červeně jsou vyznačena místa, kde jsou funkční Turistická informační centra. Podoblasti jsou navrženy zde.  

  • Členem spolku se může stát fyzická osoba - podnikatel (ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku) a právnická osoba, která se svou činností podílí na rozvoji cestovního ruchu destinace a ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku.

  • Přihlášku najdete ZDE.

  • Na počátku roku 2017 iniciovali statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava na pracovních jednáních vznik destinační organizace/spolku pro oblast Brno a okolí. Provedením nezbytných kroků byl účastníky pověřen Ing. Michal Burian, Ph.D.  V září 2017 byl spolek zaregistrován, v listopadu mu byla udělena certifikace Centrály cestovního ruchu jižní Morava. 

  • Účelem spolku je přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci v souladu se strategickými záměry Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a tím k ekonomickému rozvoji dané destinace a Jihomoravského kraje.

  • Oblast, na niž se svou činností spolek soustředí, je definována v mapce růžovou barvou. Červeně jsou vyznačena místa, kde jsou funkční Turistická informační centra. Podoblasti jsou navrženy zde.  

  • Členem spolku se může stát fyzická osoba - podnikatel (ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku) a právnická osoba, která se svou činností podílí na rozvoji cestovního ruchu destinace a ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku.

  • Přihlášku najdete ZDE.

Thanks! Message sent.

Thanks! Message sent.

NAŠE VIZE 2022

Turistická oblast Brno a okolí je přívětivým a navštěvovaným turistickým cílem, kde vše hladce plyne - od hledání na webu a v sociálních sítích, přes navigaci a dopravu z místa na místo, až po gastronomické akce. Brněnsko je prostě „k sežrání“. 

NAŠE PRIORITY
Priorita 1 - destinace Brněnsko

PRIORITA 1 - Vybudovat silnou a úspěšnou destinační organizaci

Jak toho dosáhnout? Naslouchat si, potkávat se, mluvit spolu, abychom neplýtvali silami. Vyměňovat si informace, dělit se o poznatky, koordinovat postup při přípravě turistických informací, produktů a služeb a maximálně využit dosavadních úspěchů a výsledků. Jedinou cestou k úspěchu je diskuse, synergie a partnerství. 

Priorita 2 - destinace Brněnsko

PRIORITA 2 - Posilovat vlastní schopnosti

Jak na to? Vzdělávat se, aby nám svět neutíkal. Bez znalosti a zvládnutí nejnovějších propagačních, marketingových či komunikačních technik nebude destinace Brněnsko konkurenceschopná. Náplní aktivit je proto organizovat špičkové odborné vzdělávací aktivity pro pracovníky v cestovním ruchu v destinaci i pro další zájemce mimo ni. 

Priorita 3 - destinace Brněnsko

PRIORITA 3 - Efektivně využívat prostředky

Jak toho dosáhnout? Měřit = řídit. Co neměřím, řídit nemohu. Systematicky vyhodnocovat marketingové činnosti a sledovat jejich účinnost s ohledem na vynaložené finance a cílové skupiny je nezbytnost, která umožňuje zvyšovat výnosy z cestovního ruchu se stejnými prostředky. 

Priorita 4 - destinace Brněnsko

PRIORITA 4 - Být přívětivou a navštěvovanou destinací 

Jak toho dosáhnout? Táhnout za jeden provaz. Turista je spokojený, když vše hladce plyne a když se v záplavě informací snadno orientuje. Proto je nezbytné propagovat destinaci a její služby jednotnou formou, sjednocovat navigaci v terénu a poskytovat jednotné a srozumitelné informace, kamkoliv turista zavítá.