top of page
  • Na počátku roku 2017 iniciovali statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava na pracovních jednáních vznik destinační organizace/spolku pro oblast Brno a okolí. Provedením nezbytných kroků byl účastníky pověřen Ing. Michal Burian, Ph.D.  V září 2017 byl spolek zaregistrován, v listopadu mu byla udělena certifikace Centrály cestovního ruchu jižní Morava. 

  • Účelem spolku je přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci v souladu se strategickými záměry Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a tím k ekonomickému rozvoji dané destinace a Jihomoravského kraje.

  • Oblast, na niž se svou činností spolek soustředí, je definována v mapce růžovou barvou. Červeně jsou vyznačena místa, kde jsou funkční Turistická informační centra. Podoblasti jsou navrženy zde.  

  • Členem spolku se může stát fyzická osoba - podnikatel (ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku) a právnická osoba, která se svou činností podílí na rozvoji cestovního ruchu destinace a ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku.

  • Přihlášku najdete ZDE.

  • Na počátku roku 2017 iniciovali statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava na pracovních jednáních vznik destinační organizace/spolku pro oblast Brno a okolí. Provedením nezbytných kroků byl účastníky pověřen Ing. Michal Burian, Ph.D.  V září 2017 byl spolek zaregistrován, v listopadu mu byla udělena certifikace Centrály cestovního ruchu jižní Morava. 

  • Účelem spolku je přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci v souladu se strategickými záměry Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a tím k ekonomickému rozvoji dané destinace a Jihomoravského kraje.

  • Oblast, na niž se svou činností spolek soustředí, je definována v mapce růžovou barvou. Červeně jsou vyznačena místa, kde jsou funkční Turistická informační centra. Podoblasti jsou navrženy zde.  

  • Členem spolku se může stát fyzická osoba - podnikatel (ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku) a právnická osoba, která se svou činností podílí na rozvoji cestovního ruchu destinace a ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku.

  • Přihlášku najdete ZDE.

Thanks! Message sent.

Thanks! Message sent.

NÁŠ SMĚR 2021-2025

„Od ad hoc kampaní a jednotlivých témat k destinačnímu managementu  a marketingu celé turistické oblasti“.

NAŠE VIZE 

Turistická oblast Brno a okolí je přívětivým, navštěvovaným a nezaměnitelným turistickým cílem, ať už návštěvník hledá originální zážitek v Brně nebo atraktivní výlet do půvabného okolí metropole. 

NAŠE PRIORITY
Priorita 2 - destinace Brněnsko

PRIORITA 1 - Silná organizace

Úspěšně rosteme a hodláme tak pokračovat i nadále. Jak toho chceme dosáhnout? Oslovovat ty, kteří zatím stojí bokem a hledat cesty, jak využít jejich potenciál ve prospěch celé turistické oblasti. Vyměňovat si nápady, informace, vzájemně se inspirovat. A vzdělávat se, aby nám svět neutíkal.  

Priorita 1 - destinace Brněnsko

PRIORITA 2 - Komunikace - koordinace - kooperace

Jak na to? Naslouchat si, potkávat se, mluvit spolu, abychom neplýtvali silami. Koordinovat postup při přípravě turistických informací, produktů a služeb a maximálně využit dosavadních úspěchů a výsledků. Sjednotit a vyčistit značkovou politiku a společně plánovat v souladu s časovými potřebami cestovního ruchu. Jedinou cestou k úspěchu je diskuse, synergie a partnerství.

Priorita 3 - destinace Brněnsko

PRIORITA 3 - Měřit = řídit

Co neměřím, řídit nemohu. Nejde je o to vyhodnocovat výsledky vlastních kampaní pomocí online nástrojů. Hlavním úkolem akcentovaným pandemií covid19 je zavést do praxe jednotnou praxi sledování vybraných veličin spolu s CCRJM a dalšími oblastními destinačními organizacemi pro celou jižní Moravu. Jenom tak zjistíme, zda jsme dosáhli hlavního cíle - dostat se z poklesu o 60% na návštěvnost před rokem 2019. 

Priorita 4 - destinace Brněnsko

PRIORITA 4 - Produkty a marketingová komunikace 

Pandemie covid19 nás poslala v návštěvnosti o 60% níže a zásadně změnila chování a priority návštěvníků. Chceme-li se dostat  do roku 2025 zpět na úroveň roku 2019, musíme nabídnout nové neodolatelné "zboží" a správně je nabídnout. Potřebujeme dále oslabovat stereotypy že "Brno je Špilberk" a "okolí Brna je Pálava". Máme světová témata, která čekají na zpracování do zajímavých produktů, kvůli kterým stojí za to si k nám zajet. Která to jsou? Leoš Janáček, J.G. Mendel, Alfons Mucha, Živé centrum Brna, Brno kavárenské, Brno gastronomické, Brno a okolí architektonické, Brno a okolí pro děti, Brno a okolí festivalové...  

bottom of page