top of page
Search

Výkonný výbor

Dne 12. října se v prostorách TIC Brno uskuteční od 14 h výkonný výbor s programem:


  1. Podpis prezenční listiny

  2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

  3. Schválení programu VV

  4. Příprava podkladů pro jednání Kontrolní komise (účetní závěrka, hospodaření spolku)

  5. Příprava podkladů pro jednání Valné hromady (zpráva o činnosti 2022, akční plán 2023)

  6. Personální záležitosti

  7. Různé

Comments


bottom of page