top of page
Search

Profil návštěvníka zjištěný během výzkumu společnosti Focus.

Lokality dotazování:

6 lokalit s přibližně rovnoměrnými kvótami.

Hrad Pernštejn, zámek Bučovice, IC Ivančice, IC Tišnov, zámek Slavkov, zámek Rosice.


Termín sběru dat: 1. 9. 29. 9. 2023.

Velikost souboru: 507 respondentů


nejčastěji jednodenní návštěvníci 84 %

16% přespávající turisté


častěji ženy 54% než muži 46%


60% lidé ve věku 25 54 let


Důvody návštevy


•hrad Pernštejn - výlet

• zámek Bučovice - projíždění okolo,

• IC Ivančice -výlet / návštěva dalších památek,

•IC Tišnov- návštěva známých / projíždění okolo,

•zámek Slavkov -návštěva konkrétní památky,

•zámek Rosice -projíždění okolo / poznávání nového místa
Comments


bottom of page