top of page
Search

Pozvánka na jednání valné hromady DMO BrněnskoPátek 9. 12. 2022 v 10:00; Brno, VIDA!


Program:

 1. Podpis prezenční listiny

 2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

 3. Schválení programu VH

 4. Prezentace činnosti roku a plnění rozpočtu 2022

 5. Představení Akčního plánu na rok 2023

 6. Schválení rozpočtu 2023

 7. Volba Kontrolní komise

 8. Různé

 9. Schválení usnesení a závěr

 10. Společný oběd

 11. Individuální prohlídka VIDA!

Jan Veškrna

předseda
Předpokládaný konec akce do 13:00 včetně prohlídky VIDA!

Parkování je možné před hlavním vstupem na BVV nebo hotelem VORONĚŽ.


Comments


bottom of page