top of page
Search

Online akademie kreativního cestovního ruchu

6.,7.,13. a 14.února 2024 se koná Online akademie kreativního cestovního ruchu - Akademie se koná v rámci budování kapacit v rámci projektu Visegrádsko-gruzínské spolupráce pro kreativní rozvoj cestovního ruchu (V422310128), Gruzínské umělecké a kulturní centrum GACC (Gruzie), Laterna Magica (Maďarsko), Miejska Strefa Kultury w Łodzi (Polsko) a PRO Šumavsko , z.s. (Česká republika) .

 

Program se bude týkat následujících témat:

1) Úvod do kreativního cestovního ruchu – 6. února 2024

2) Produkty kreativního cestovního ruchu – 7. února 2024

3) Infrastruktura kreativního cestovního ruchu, kvalita služeb, distribuce a implementace – 13. února 2024

4) Možnosti digitálního marketingu a elektronického obchodování pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu – 14. února 2024


Každé školení bude probíhat online prostřednictvím platformy Zoom od 12:00 do 15:30 SEČ. Účast na školeních je bezplatná. 

Pracovním jazykem akademie je angličtina, bude zajištěn simultánní překlad.

 

Kdo se může zúčastnit?

Program oslovuje širokou škálu účastníků, mezi něž patří studenti a provozovatelé služeb (nejen) v cestovním ruchu, řemeslníci a podnikatelé specializující se na tradiční řemesla a dekorativní umění, manažeři folklorních souborů, podnikatelé zabývající se tradiční gastronomií, vínem a také provozovatelé agroturistických zařízení nebo tradičních farem. Kromě toho jsou vyzýváni jednotlivci, kteří chtějí podnikat v nehmotných kulturních oblastech, jako jsou orální tradice, divadelní umění, tradice, rituály, festivaly a znalosti a praktiky související s přírodou, vesmírem a jiným, aby se připojili. Účastníci nejsou omezeni na výše uvedené obory a vítány jsou inovativní přístupy k poskytování kreativních služeb cestovního ruchu.


Výběr účastníků bude probíhat formou otevřené soutěže s ohledem na předem stanovená kritéria:

1) Bydlíte v České republice, Gruzii, Maďarsku nebo Polsku.

2) Závazek absolvovat všechna čtyři školení v celkovém rozsahu čtyř dnů.

3) Účast na školení vás motivuje k uplatnění v praxi

4) I když je to preferováno, znalost angličtiny není povinná.

 

Výhody účasti na školení

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu získají příslušné certifikáty a školicí materiály pouze účastníci, kteří se zúčastnili všech lekcí online akademie.

V nadcházející fázi projektu je naplánována soutěž nápadů zaměřená na rozvoj kreativních produktů cestovního ruchu s nabídkou grantových odměn. Účast v soutěži upřednostní jednotlivce, kteří byli certifikováni Akademií.

Znalosti získané během školení nejen usnadní implementaci inovativních nápadů, služeb a produktů, ale také otevřou účastníkům dveře k následnému zapojení do programu přeshraničního projektu. Kromě toho budou mít účastníci příležitost aktualizovat a sdílet informace o svém podnikání na kreativním turistickém webovém portálu www.tourndo.com.

S radostí vás vyzýváme k vaší aktivní účasti na této obohacující příležitosti.

 

Jak se přihlásit

Potenciální účastníci musí vyplnit přihlášku do 30. ledna 2024, která je přístupná přes následující odkaz: https://forms.gle/RQVo7Mxt5XJADnFN9

 

Kontaktní informace

Aktualizace týkající se online akademie jsou dostupné na facebookové stránce projektu: https://www.facebook.com/V422310128 

 

Comments


bottom of page