Michal Burian

předseda výkonného výboru, tel. 603 837 063

603 837 063

Destinaci Brněnsko finančně podporuje Jihomoravský kraj