top of page
Search

Zápis z jednání VH Brněnsko

VH DMO Brněnsko se konala dne 9. 12. 2022 v Brně. Podrobný zápis je možný získat na vyžádání na emailu manager@destinace-brnensko.czProgram:

1. Podpis prezenční listiny

2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

3. Schválení programu VH

4. Prezentace činnosti roku a plnění rozpočtu 2022

5. Představení Akčního plánu na rok 2023

6. Schválení rozpočtu 2023

7. Volba Kontrolní komise

8. Různé

9. Schválení usnesení a závěr

10. Společný oběd

11. Individuální prohlídka VIDA!

Kommentare


bottom of page