top of page
Search

Velké porady, velké úkoly

V loňském roce jsme se jako DMO začali účastnit pracovních porad s Kanceláří marketingu a cestovního ruchu města Brna, TIC Brna a CCRJM včetně Brno Convention Bureau. Cílem je vzájemná informovanost a snaha co nejlépe propojovat a kombinovat aktivity jednotlivých partnerů, budovat synergie, neplýtvat úsilím, časem a penězi. Jde o pracovní operativní setkání konané 1x za měsíc.


Témata porady 15.2.

  • Koordinace aktivit spjatých s letošním výročí J.G. Mendela; na celostátní úrovni (tedy směrem k agentuře CzechTourism) je hlavním komunikátorem CCRJM

  • Leoš Janáček v Římě

  • tisková konference CCRJM k zahájení letní sezóny

  • tisková konference města Brna k zahájené letní sezóny

  • koordinace účasti na veletrzích

  • plánované akce pro influencery

  • plánované akce ve vazbě na předsednictví EU

  • informace o připravovaných MICE akcích 2022/2023

  • úkoly vyplývající z certifikace DMO Brněnsko

  • různéComments


bottom of page