top of page
Search

Pozvánka na jednání Valné hromady DMO Brněnsko, z.s.


Pátek 3. 11. 2023 v 10:00 Výstaviště Brno (BVV), pavilon A3


Program:

1. Podpis prezenční listiny

2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

3. Schválení programu VH

4. Hospodaření spolku, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2022

5. Hospodaření a plnění rozpočtu spolku v první polovině roku 2023

6. Projekt NPPCR – Marketing turistické oblasti Brno a okolí 2023

7. Mimořádné členské příspěvky na spolufinancování projektu

8. Představení plánu aktivit na rok 2024

9. Informace o dotačních titulech a nových projektech

10. Různé

11. Schválení usnesení a závěr

12. Oběd

13. Individuální prohlídka veletrhů Regiontour a Caravaning Jan Veškrna, v.r. předseda Brněnsko, z.s.

Comments


bottom of page