top of page
Search

Nové vedení destinace

Od 1. září podvede DMO Brněnsko nový výkonný výbor. Byl zvolen na valné hromadě destinační společnosti v Zastávce u Brna ve čtvrtek 9.6.. Současně se na valné hromadě představila nová manažerka DMO Monika Brindzáková. Svou roli převezme rovněž od 1.9. 2022 po Michalu Burianovi, který do výboru Brněnska nekandidoval.


Výkonný výbor bude pětičlenný, jeho členy budou Jan Veškrna (KIC Rosice), Pavel Pichler (Travelbakers), Linda Jelínková (KMCR), Petra Motešicky (TIC Brno) a Eva Oubělická (zámek Slavkov). Předseda výboru (nový statutár spolku) bude zvolen 28.6. na prvním zasedání výkonného výboru. Novému vedení i celé destinaci přejeme hodně úspěchů v jejich práci.


Valná hromada vyvrcholila neformálním programem v režii mikroregionu Kahan a MPŽ Zbýšov. Účastníci valné hromady měli příležitost se svézt ze Zastávky do Zbýšova parním vláčkem a vyslechnout si zajímavosti o dřívější těžbě uhlí v podání Halky Horké i podrobnosti z činnosti železničních nadšenců-dobrovolníků, kteří muzeum průmyslových železnic vytvořili a neustále rozšiřují.


Mikroregionu i Halce Horké tímto děkujeme za skvělou organizaci a poskytnuté zázemí.

bottom of page