Search

Setkání platformy RSK JMK

Dne 13. 9. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.


Logotyp_jizni_morava_centrala_CZ_RGB_sma
Destinaci Brněnsko finančně podporuje Jihomoravský kraj

+420 737 463 956