Search

Setkání platformy RSK JMK

Dne 13. 9. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.


603 837 063

Destinaci Brněnsko finančně podporuje Jihomoravský kraj