Search
  • info

Setkání platformy RSK JMK

Dne 13. 9. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.


0 views