top of page
Search

Dolní Kounice - projekt Integrovaného řešení Rosa Coeli byl vybrán jako strategický projekt EU


V Dolních Kounicích se chystá obnova významné kulturní památky!


Pomocí nástroje ITI se na celé integrované řešení podařilo získat finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj, a to v oblastech obnovy a udržení kulturního dědictví (obnova kláštera), rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch (infocentrum), rozvoje modro-zelené infrastruktury (revitalizace zahrady) a výstavby cyklostezek. Všechny práce by měly být hotové do roku 2025. Integrované řešení bylo zapsáno na seznam strategických projektů programu IROP, čímž se mu dostane pozornosti i na evropské úrovni. 


Informace k projektu naleznete zde: https://metropolitni.brno.cz/klaster-rosa-coeli-se-docka-komplexni-obnovy/ a informace o činnosti Brněnské metropolitní oblasti jsou uvedeny na tomto odkazu: https://metropolitni.brno.cz/Comments


bottom of page