top of page
Search

Certifikát, veletrhy, podpora kempování a další novinky

Úspěšně jsme obhájili certifikaci

Naše destinační organizace úspěšně obhájila národní certifikaci s vysokým počtem bodů (90). Certifikace je nezbytný předpoklad pro financování z veřejných zdrojů krajských i ministerských. Podle certifikační autority (CzechTourism) je před námi především práce na společné produktové a marketingové nabídce za celou destinaci - zatím máme pořád "produktový dvojdomek", zvlášť za Brno (www.gotobrno.cz) a zvlášť za "a okolí" (www.gofrombrno.cz). Jsme si toho vědomi a věřím, že v letošním roce najdeme odpovídající řešení.


Veletrhy 2022

Ačkoliv veletrhy dnes už nepatří mezi rozhodující a hlavní promo kanály, specializované akce stále mají význam. Ve spolupráci s CCRJM připravujeme účast na vybraných akcích doma i v zahraničí. Nic ale není jisté, podmínky se každou chvíli mění, když ten či onen veletrh padá za oběť protiepidemickým opatřením...


Podpora budování stání pro karavaning

Jihomoravský kraj připravuje další kolo dotačního programu "budování infrastruktury pro karavaning". Dotační okno bude otevřeno od 18.3. do 22.4., maximální částka je 300 000 na jedno stání. Podrobnosti budou včas zveřejněny na webu JMK.


Jednotný sběr dat

Začínáme připravovat průlomový scénář jednotného průzkumu, resp. sběru dat v celém kraji. Začínáme tak realizovat podstatnou část našich strategií managementu a marketingu 2021-2025. Hlavním garantem je CCRJM, jednotlivé destinační organizace použijí stejnou metodiku. Poprvé tak budeme mít jednotný a podrobný obrázek na vývoj cestovního ruchu v celém kraji. Informace o návštěvnosti a spokojenosti budou sloužit k efektivnějšímu řízení marketingu.

Commentaires


bottom of page