top of page
Search

Rok 2022 bude pro Brněnsko převratný


Události nabraly rychlý spád s novým Programem rozvoje cestovního cestovního ruchu města Brna 2021-2025, který rozšířil pole působnosti naší destinační organizace i na Brno. TIC Brno navrhlo, aby se novou společnou značkou celé destinace stala dosavadní brněnská značka s celostátním potenciálem GotoBrno, zatímco značku GofromBrno použijeme čistě pro "výlety z Brna". Obě značky budou úzce propojeny, web GotoBrno.cz bude rozšířen o nové sekce a přeorganizován.


Je to logický krok, protože město Brno souběžně používá i značku Brno True Story. Vznikají tak nežádoucí překryvy. A zatímco Brno True Story bude nadále zaměřena na nonkonformní návštěvníky města, vyhledávající specifickou a neopakovatelnou nabídku Brna, GotoBrno bude mít podstatně širší záběr. Vyjde tím vstříc požadavkům partnerů, jako je CCRJM a oblastní DMO, pro něž jsou na rozdíl od Brna například rodiny s dětmi hlavní cílovou skupinou. Podobně budou zpracovány produkty pro další cílové skupiny a opomenut nezůstane ani B2B segment. Naším cílem je přispět k úspěšnému restartu cestovního ruchu po pandemii covid-19.


A jak to bude konkrétně? Včera jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro rok 2022 počítáme s vytvořením nových produktů s potenciálem oslovit domácí klientelu z celé ČR a zahraničí. Patří sem práce se světově proslulými jmény a událostmi, jako je Alfons Mucha, Leoš Janáček, J.G. Mendel, Bitva u Slavkova-Austerlitz 1805 nebo zavedené vinařské a gastronomické akce s výjimečným obsahem. Součástí plánu jsou také systematické průzkumy a šetření - vždyť kdo neměří, nemůže řídit.


Rozpočet celého projektu na rok 2022 je 7,2 mil. Kč, na jeho financování se bude podílet kromě samotné DMO Brněnsko i město Brno (1 mil. Kč) a TIC Brno (1,5 mil. Kč), svým dílem přispěje i Papouščí zoo Bošovice. Věříme, že se nám vše podaří a propad po covidu bude zapomenut.
Comments


bottom of page